RUDRA YAGA

Omkara ashrama Mahasamsthana Omkar Ashrama Maha Samasthana Dwadasha Jyotirlinga Shrinivasapura,, Bangalore, KARNATKA, India

MAHA SHIVARATRI MARCH 8th 2024

Omkara ashrama Mahasamsthana Omkar Ashrama Maha Samasthana Dwadasha Jyotirlinga Shrinivasapura,, Bangalore, KARNATKA, India

MAHA SHIVARATRI SPECIAL BASMA ARCHANA SEVA : Rs 150 MAHA SHIVARATRI GANGAJALA ABHISHEKA PER PERSON GATE -3 : Rs.250 MAHA SHIVARATRI GANGAJALA ABHISHEKA PER PERSON GATE -2 : Rs.100